Recension: UnthinkableUnthinkable – Den här filmen har en ganska slående titel, framför allt när man vet vad filmen handlar om. Den är en ganska grov kommentar mot statssanktionerad tortyr. Man ifrågasätter om ändamålet verkligen helgar medlen etc. Det är viljornas kamp mellan offret och torteraren där man inte är helt säker på vem som kommer att vara den starke i slutändan. Det finns också en ingrediens, den viktigaste ingrediensen kanske, av en kvinna som först tar avstånd från allt våldet och finner det högst barbariskt för att senare ifrågasätta om det verkligen inte finns en ursäkt att nyttja dessa grova metoder trots allt. Skådespeleriet är i toppklass, åtminstone i de tre stora rollerna, det är Samuel L Jackson, Michael Sheen, som jag spår en lysande framtid, och Carrie-Anne Moss och de har tillsammans alldeles underbara inbördes relationer. Vad som är rätt och fel kanske inte konstateras, men det är heller inte meningen, filmen ställer frågor till åskådaren men ger inte nödvändigtvis svaren. De får man klura ut själv, allt efter eget huvud och egen moral och etik. Men filmen är stark och kan säkert få en och annan att rygga tillbaka inför våldet och det tror jag är nyttigt i ett filmklimat då allt mer våld blir underhållande för sakens egen skull. Allt som händer här har en mening och ett djupare budskap. 

8/10