Vampyrer - 2008 - En svensk vampyrfilm!

Svenska vampyrfilmer är man ju inte speciellt bortskämd med. Om det sedan beror på att de överlag håller en ganska låg standard eller om de faktiskt är väldigt få är en annan fråga. Här har man i alla fall försökt att skapa en annorlunda film som inte alls har några likheter med det vi normalt sett kallar vampyrfilm, förutom att de livnär sig på blod då förstås. Istället får vi följa en historia om två systrar, varav den ena vill lägga vampyrlivet på hyllan och försöka sig på ett normalt liv, medan den andra är helt tillfreds med sin tillvaro. Det blir mera av ett relationsdrama, med väldigt lite inblandning av de klassiska ingredienserna. Den är förvisso inte speciellt lång, bara strax över sjuttio minuter, så vill man se någonting annorlunda utan att offra särskilt mycket av sin tid kan man mycket väl se denna. Men kom ihåg att jag varnade för den… – 5/10