Star Trek VOY – S01E01 – The Caretaker


Jag fastnade egentligen för den här versionen av Star Trek direkt när jag såg den på TV första gången. Minns jag rätt var det faktiskt just det här avsnittet som visades, jag var alltså med direkt i början av historien. Det är en utmärkt inledning som presenterar karaktärerna väl. De flesta av dem är väl besättningsmän redan från början men ett par stöter Kapten Janeway och de andra på under sitt första uppdrag.


Grundkonceptet är att Voyager, för skeppet är för en gångs skull inte Enterprise, följer en besättning utbrytare kallas The Marquis. Båda skeppen hamnar andra sida galaxen och för att överhuvudtaget ha någon chans mot de fiender som finns där måste de slå sig ihop. Besättningarna mixas och det är det som blir upptakten till hela serien egentligen. Voyager ska nu ta sig hem, en resa som beräknas ta 70 år…


Det här första avsnittet är som sagt en bra början men vad som sedan ska komma minns jag som ännu bättre. Det här med att träffa nya civilisationer och utforska nya världar kommer verkligen till sin rätt när Kapten Janeway och hennes besättning försöker skaffa sig den teknologi som skulle kunna underlätta deras resa hem. Allt utan att kompromissa med Första Direktivet, dvs. att inte lägga sig i andra världars angelägenheter.