House of Clocks – 1989 – en film av Lucio Fulci


Vid ett flertal tillfällen har jag konstaterat att ”det här måste vara Lucio Fulcis bästa film”. Det betyder förstås att jag inte har sett tillräckligt av hans filmer än. Detta måste göras någonting åt och på den vägen är det. Då och då tar jag tillfället i akt och lägger en film som jag inte har sett i referensramen, så även med denna.

Versionen jag såg var dubbad till engelska så jag tar förstås med den upplevelsen i min bedömning. Och faktum är att vissa av röstskådisarna gjorde upplevelsen fasansfull! Det var repliker som levererades med en sådan avsaknad på inlevelse att jag inte tror att jag varit med om något liknande förr. Det var faktiskt helt makabert!

Och filmen i sig kan också sägas vara makaber. Det är ju trots allt en film av mannen som fått epitetet ”the Godfather of Gore” i Europa. Jämförelsen med den amerikanska motsvarigheten – HG Lewis, känns onödig då den senares filmer mest är en studie i så mycket äckel som möjligt utan den finess som kan tillskrivas Lucio Fulci. Finessen kan heller inte sägas vara begränsad till blodiga effekter, det är faktiskt en riktigt spännande film trots att det har så stora problem med skådespeleriet/dubbningen. Det är svårt att bedöma vad som är skådespelarna och vad som är röstskådisarnas ”fel”. Huruvida Lucio Fulci var en personinstruktör att räkna med eller inte vet jag inte men jag har inte fått den uppfattningen.

Men det är som sagt spännande och det är verkligen inte helt självklart hur handlingen kommer att utvecklas. Det är helt klart en styrka filmen har. Men det är ett tveeggat svärd. Det är också svårt att hänga med i vad som verkligen händer, betydelsen av händelserna. Liksom titeln anspelar på så är nämligen tiden en viktig ingrediens i händelseförloppet. Med det menar jag att det är en central del av handlingen. Det är nämligen så att när våldsverkarna, för det handlar om några ungdomar som bryter sig in hos ett äldre par, börjar klockan ticka baklänges. Vad som sedan händer – och återupplevs, är kanske inte helt logiskt alla gånger men det är en utmärkt idé! Orsak och verkan får en helt ny betydelse kan man säga.

House of Clocks gjordes efter Lucio Fulcis storhetstid och är dessutom en TV-produktion. Den har mycket som talar emot sig och den är lång ifrån perfekt men trots detta den så pass effektiv, det tycker jag är starkt. Så skulle man bara gå efter känslan filmen frambringar skulle betyget bli högt, tar man med allt runt omkring i beräkningen också blir det inte lika imponerande. Det sorgliga är att jag måste göra det då allt trots allt ingår i helheten.

4/10