Wound + Ice

Nya recensionsexemplar från brittiska  Cine Du Monde:Avtalet med dem säger att recensionerna ska skrivas på engelska, men jag kanske översätter dem också, vem vet?