Mikrorecensioner...

Eftersom jag ändå inte hinner med att jag skulle vilja tänkte jag här inför mirkorecensioner. De kommer att vara kortare än de redan existerande minirecensionerna och enbart väldigt kort beskriva omdömet kring dem