Marilyn: Alive and Behind Bars

Marilyn: Alive and Behind Bars – Det här är en ganska rörig film och det är inte helt självklart vad som händer hela tiden. Det är heller inte helt självklart om det sker i kronologisk ordning eller inte med det är å andra sidan inte tillräckligt bra för att man egentligen ska bry sig heller. Handlingen i korthet går ut på att en privat psykiatrisk klinik drygar ut kassan genom att sälja unga kidnappade och/eller hjärntvättade kvinnor till oljeshejker i mellanöstern. På kliniken finns också ett låst rum som ingen egentligen har tillträde till. Där inne finns en kvinna som hävdar att hon är Marilyn Monroe, och jag tycker faktiskt att det är ganska likt under omständigheterna. De två delarna i handlingen har egentligen inte så mycket med varandra att göra utan förvirrar mest. Jag tycker att själva konspirationsteorin är intressant och den skulle inte förvåna mig om man om några år skulle hävda att Michael Jackson satt inspärrad någonstans – Alive and Behind Bars så att säga. Men totalt sett blir det alltså allt för rörigt för min smak, det är allt för många lösa trådar och även om grundidén är intressant så räcker absolut inte det. Det är också riktigt dåliga skådisar och det enda jag egentligen får med mig från filmen, frånsett den där konspirationsteorin, är alltså hur lik Francine York lyckas vara Marilyn Monroe. - 3/10

Köp filmen på Axelmusic!