Friday the 13th: Part 4 – The Final Chapter

Friday the 13th: Part 4 – The Final Chapter – Det är väl egentligen i och med den här delen i filmserien som humorn introduceras. Det är inget man gapskrattar åt, men det finns ändå där i bakgrunden någonstans. Det är ganska typiska händelser oh liksom den föregående delen räknar jag den här som någon sorts transportstäcka inför de senare, och betydligt mer underhållande delarna. Filmmytologiskt är den dock mycket viktig för filmserien då en av de mest centrala gestalterna – Tommy Jarvis, introduceras. Han kommer att spela en mycket viktigt roll i senare delar. – 5/10